MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality

Nová kamera na nábřežíV současné době probíhá stavba moderního operačního střediska městské policie v přízemí budovy Tepelného hospodářství Kadaň, kde bude v prvním pololetí letošního roku uveden do provozu dispečink  (DIMP) vybavený nejnovějšími technologiemi.  Modernizací neprochází ale jen samotný dispečink. Aby byly výsledky práce městského kamerového dohlížecího systému ( MKDS) co nejkvalitnější, dochází průběžně k jeho rozšiřování a modernizaci. V dubnu byla nová kamera instalována na Nábřeží Maxipsa Fíka a monitoruje prostor kolem orloje. Má HD rozlišení a poskytuje kvalitní obraz jak během dne tak v noci.  V současné době  je kadaňský kamerový systém složen z 18 kamerových bodů, které jsou umístěny tak, aby městská policie dohledem pokryla co největší území města. Zejména problémové lokality a okolí základních škol. Systém MKDS byl již zcela digitalizován a pracuje v osvědčeném moderním systému Indigo Vision a 10 z kamerových bodů je rovněž připojeno na optický kabel.

.............................................................................................................................................

I toto parkoviště hlídá kamera

Nejen o nadcházejících Velikonocích, dalších svátcích či během velkých akcí města, mohou návštěvníci i řidiči z Kadaně využívat odstavné parkoviště na autobusovém nádraží. Výhodu je, že na něj dohlíží kamera městské policie. Upozorňují na to řidiče zde instalované cedule. Zaparkovat tu mohou bez problémů i větší vozidla.

.............................................................................................................................................

Nový dispečink ulehčí i občanům

V současné době probíhají v areálu Tepelného hospodářství Kadaň stavební úpravy prostor, kde bude umístěn nový dispečink městské policie. Také zde bude místnost pro styk s veřejností. Pro občany bude největším přínosem bezbariérový přístup.  V uplynulých dnech zde byly provedeny podkladní aldehydrové podlahy pod PVC, a nyní je nutno dodržet dobu zrání podlah.  Nové prostory by městské policii měly začít sloužit během prvního pololetí letošního roku. Veřejnost o zahájení provozu budeme informovat.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

O bezdomovcích mají přehled

Blíží se zima a tak městská policie učinila nezbytné kroky, aby v případě potřeby mohla pomoci  lidem bez domova. Především zmapovala jejich současný počet na území Kadaně. Většinu z nich ale strážníci již dobře znají, i to, kde přespávají. V současné době evidují v Kadani jedenáct lidí bez přístřeší. Je to méně, než v minulosti. Někteří z nich přežijí zimu u kamarádů a známých. Těm, kteří nocují venku, strážníci připomněli možnost využít služeb azylového domu v Klášterci nad Ohří. V případě zhoršeného počasí bude městská policie bezdomovce kontrolovat častěji.

.............................................................................................................................................

O Kadaňský pohár desítka psovodů

Dne 3.10.2015 se uskutečnil již 9. ročník závodu ve služební kynologii „ O Kadaňský pohár“  pořádaný Sportovním klubem Městské policie Kadaň za spolupráce se Základní organizací Českého kynologického svazu v Kadani. Závodu se zúčastnilo celkem 10 závodníků.
Celkové pořadí: 1. místo:  Roman Čermák se psem Gero z VP Tábor, 2. místo:  Radek Holý se psem Ory z MP Kadaň (na snímku), 3. místo:  Jan Šťastný se psem Giro z Ochrany Letiště Praha.

Fotografie ze závodů najdete v galerii.
Další informace pak najdete na adrese:  www.pesovodi.blog.cz.

.............................................................................................................................................

První na řadě je prevence

Protože se blíží období, kdy prodejci začnou nabízet zábavní pyrotechniku na oslavy konce roku, zaměří se městská policie na prevenci. Cílem je omezit její nedovolené používání, při kterém jsou nejvíce postiženi starší občané, pro které úlek může znamenat i zdravotní potíže. Stresem trpí také zvířata. A při neodborné manipulaci může dojít k poškození zdraví s doživotními následky. Proto městská policie začala s prevencí v základních školách. Preventisté již žáky začali seznamovat s vyhláškou města, která upravuje používání zábavné pyrotechniky na území Kadaně. Upozorňuje je, že je povoleno pouze během oslav konce roku (31. 12. a 1. 1.). V jiných dnech je její používání na veřejných prostranstvích zakázáno. Také jim vysvětlují nebezpečí, k jakým při používání pyrotechniky může dojít. Ve spolupráci s živnostenským úřadem se městská policie následně zaměří na kontrolu prodejců.    

.............................................................................................................................................

Kadaňští psovodi vás zvou

V sobotu 3. října pořádá Sportovní klub Městské policie Kadaň ve spolupráci s Městskou policií Kadaň a Základní kynologickou organizací č. 210 Kadaň další ročník soutěže psovodů ve služební kynologii.
Veřejnost je zvána v sobotu 3. října do areálu kynologické organizace, kde bude soutěž probíhat podle tohoto harmonogramu: 8.45 hod.: slavnostní zahájení,  9.00–11.00 hod.: poslušnost, 11.00-12.00 hod.:  obrana, 12.00-13.00 hod.: oběd, 13.00-15.30 hod.: obrana, 16.30 hod.: vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení. Další informace najdete na adrese:  www.pesovodi.blog.cz. Přijďte povzbudit naše psovody, kteří budou chtít uspět co nejlépe i v mezinárodní konkurenci. Občerstvení zajištěno.

.............................................................................................................................................

Neváhejte volat městskou policii

Léto je tradičně obdobím, kdy vzrůstá počet případů rušení nočního klidu, které musí městská policie řešit. Noční klid narušují jak někteří naši spoluobčané, tak některá restaurační zařízení. V obou případech neváhejte zavolat městskou policii. Strážníci zjednají nápravu. V případě provozoven, u kterých se rušení nočního klidu opakuje, jsou výjezdy důležitým podkladem pro přestupkové řízení. Pokud uložení pokuty nepomůže, může město přistoupit ke krajnímu opatření, kterým je omezení provozní doby v konkrétní lokalitě města.  V jednom případě k tomuto opatření již město přistoupilo.

.............................................................................................................................................

Fyzické testy ukázaly zlepšení

Každý rok čeká příslušníky městské policie přezkoušení z jejich fyzické zdatnosti. Dobrovolně je absolvují i některé dispečerky. Součástí fyzické přípravy je také sebeobrana. Vlastní fyzický test obsahoval celostní motorický cvik, kliky, sedy-lehy a běh na 1100 metrů. Při
hodnocení se bere ohled na věk strážníka. Při porovnání s loňským rokem byl důvod ke
spokojenosti. Z výsledků je patrné viditelné zlepšení. I u těch strážníků, kteří nepatří mezi vyložené sportovce, ale začali na sobě poctivě pracovat. Ředitel Jindřich Drozd věří, že strážníci budou na své fyzické kondici dále pracovat. Protože vždy je co zlepšovat. Foto zde...

.............................................................................................................................................

Příspěvek MP k úspěchu soutěže

Ve čtvrtek 7. května se na dětském dopravním hřišti v Kadani konalo oblastní kolo  „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Domácím družstvům se dařilo.  Největší úspěch slavila 3. ZŠ Kadaň. Její družstva zvítězila jak v mladší tak starší kategorii, a řadu úspěchů zaznamenali žáci školy i v individuálním hodnocení. Dobře si ale vedli i další zástupci Kadaně. K úspěšnému průběhu soutěže přispěla také Městské policie Kadaň. Jak při vlastní organizaci, tak se zúročuje činnost preventistů při výchově mladých cyklistů na dopravním hřišti.  Foto z akce najdete zde...

.............................................................................................................................................

Asistentky budu připraveny se ubránit

Od dubna 2015 působí u městské policie čtyři asistentky prevence kriminality. Jejich úkolem je být „prodlouženou rukou“ městské policie a kontrolovat dodržování veřejného pořádku v určených lokalitách v Kadani a také v Prunéřově. Po prvních zkušenostech hodnotí vedení městské policie jejich činnost dobře a předpokládá, že budou pro městskou policii přínosem. Samy asistentky jsou se svou prací spokojeny.  A zatím vše vyřešily domluvou. Aby byly připraveny řešit i krizové situace, na to je začal připravovat Jaroslav Zetek, který jako lektor připravuje strážníky již několik let. Na prvním setkání je seznámil se základy sebeobrany a s řešením konfliktních situací, do kterých se mohou během své služby dostat.

.............................................................................................................................................

Löschnerovo náměstí hlídá kamera


Dohlížecí kamerový systém městské policie byl v dubnu rozšířen o novou kameru, která byla umístěna na Löschnerově náměstí. Dokáže přenášet obraz v HD kvalitě. Díky tomu je obraz kvalitní i v nočních hodinách. Kromě samotného náměstí kamera může sledovat i přilehlé okolí. S umístěním kamery v této lokalitě se počítalo. Její potřebu potvrdily nedávné případy krádeží rozkvetlých květin  a vandalský čin, kdy bylo poničeno dočasné oplocení zeleně. Pachatele v tomto případě městská policie dopadla.  

.............................................................................................................................................

Platí zákaz "divokého výlepu"


Rada města schválila nařízení o zákazu reklamy na nevyhrazených místech, které již vstoupilo v platnost. Cílem nařízení je zamezit "divokému výlepu", ke kterému dochází na místech, jež k tomu nejsou určena. Například na autobusových zastávkách, sloupech veřejného osvětlení atd. Již proběhla první kontrola zákazu živnostenským úřadem v koordinaci s městskou policií.  Úplně znění nařízení, jehož přílohou je seznam výlepových ploch najdete na webu města, nebo si jej můžete stáhnout zde...

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kamera opět pomohla


Neocenitelným pomocníkem městské policie jsou takzvané „mobilní“ kamery zapojené do  bezpečnostního dohlížecího systému, které se poměrně snadno dají přemístit do lokalit, kde je potřeba zvýšit dohled.  Proto byla jedna  z těchto kamer umístěna nedaleko bývalého Prioru, kde byli problémy s bezdomovci, kteří zde dělali nepořádal. Občané na to poukazovali. Kamera dohlíží i na chování dalších osob, zvláště mladých výrostků, tak aby byla zajištěn pořádek a bezpečnost procházejících osob. Jak ukazují dosavadní poznatky, toto opatření přispělo ke zlepšení situace v tomto místě. Navíc kamera monitoruje i jeho okolí. (prosinec)

.............................................................................................................................................

Turnaj měl vítěze i svoje překvapení


V tělocvičně 1. ZŠ se v sobotu 6. prosince konal tradičním turnaj v malé kopané o putovní pohár Sportovního klubu Městské policie Kadaň.  Pro hráče bylo připraveno  zázemí s občerstvením, kde měli pro svoji motivaci na očích pěkné ceny. Na palubovce vládl tým Selinger, překvapením byl výkon Teamu 0.  Konečné pořadí: 1. Selinger, 2. Team 0, 3. Labyrint, 4. SKMP, 5. RS Okna, 6. Petrom. Vyhodnoceni byli také nejlepší jednotlivci. Nejužitečnější hráč: David Kříž (Team 0), nejlepší brankář: Petr Tichý (Selinger).  Rozhodčím všech zápasů byl Jaroslav Mezera. Poděkování patří všem sponzorům.  Více na stránkách SK MP Kadaň. (prosinec)

.............................................................................................................................................

Běh 17. listopadu zve malé i velké závodníky


Již 6. ročník tradičního závodu Běh 17. listopadu připravil Sportovní klub městské policie Kadaň pro stejně naladěné běžecké nadšence a to na sváteční pondělí 17. listopadu. Celé zázemí závodu je připraveno ve sportovní hale v Kadani, kde se uskuteční prezentace a také jsou k dispozici šatny, sprchy a je možné zakoupit občerstvení. Připraveny jsou různé vzdálenosti od 100 metrů pro nejmenší až po hlavní závod v délce 5 000 metrů. Dětské kategorie začínají startovat od 10.00 hod. a běžci v hlavním závodě odstartují v 11.00 hod. Pro nejmenší závodníky jsou připraveny sladké maličkosti, v hlavním závodě budou oceněni tři první v každé kategorii. Organizátoři prosí o nezávaznou přihlášku přes internet prostřednictvím přihlašovacího formuláře, neboť tím velice urychlíte prezentaci. Využít můžete například Facebook, kde vyhledejte událost Běh 17. listopadu 2014. Více na stránkách SK MP Kadaň. (řijen)

.............................................................................................................................................

Dobrá fyzička je nutností


Pravidelně dvakrát měsíčně dostávají strážníci městské policie pořádně do těla.  Jejich fyzickou přípravu vede Mgr. Jaroslav Zetek, který je držitelem 3. Danu v judu a na fakultě tělesné výchovy a sportu vystudoval obor fyzioterapeut, který využívá principy funkčního tréninku. Navíc je to návod pro každého, jak si cvičit bez nějakého náčiní sám doma.  Fyzická příprava je doplněna prvky sebeobrany.  Jde o základní techniky, které policisté během služby nejčastěji používají. Pravidla sebeobrany strážníkům dále vštěpuje zkušený lektor a soudní znalec JUDr. Zdeněk Náchodský, který je také  učí správnou taktiku zákroků a seznamuje s právní stránkou věci. (září)

.............................................................................................................................................

Den bez aut


Den bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility, má v Kadani již dlouhou historii. Poprvé se naše město k této celoevropské iniciativě připojilo v roce 2005. Letos proběhl 18. září. Akce se koná již tradičně na dětském dopravním hřišti. Hlavním cílem je upozornit na alternativní způsoby dopravy, než jsou auta. Důležité je, aby tato doprava byla také bezpečná. Městská policie je jednou ze složek, které se na Dni bez aut pravidelně podílejí. (září)

.............................................................................................................................................

S kamerou proti křiklounům


Městská policie získá, díky vstřícnosti vedení města, další mobilní kameru, kterou bude moci operativně přemísťovat do míst, které budou vyžadovat stálý dohled. Kamera je otočná o 360 stupňů a poskytuje kvalitní záznam ve dne i v noci. Jak ukazují dosavadní zkušenosti,  kamerový systém v Kadani je silným pomocníkem při odhalování  nejrůznější přestupků proti veřejnému pořádku, a dokonce i trestných činů.  Pomáhá tak zajišťovat bezpečnost obyvatel města.  Nová kamera si svůj „křest“ odbude v Chomutovské ulici u čp. 1369, v místech kde dochází k častému  rušení nočního klidu. (září)

.............................................................................................................................................

Dohlédnou na prvňáčky

Blíží se zahájení nového školního roku, na který se tradičně připravuje také městská policie. Opět budou strážníci dohlížet na veřejný pořádek a bezpečí dětí v okolí základních škol, a ráno  na  přechodech v blízkosti těchto škol. V prvních dnech školy budou strážníci věnovat zvýšenou pozornost prvňáčkům, včetně jejich bezpečného návratu ze školy domů. (srpen)

.............................................................................................................................................

Vysmáté léto byl klidný festival


Z pohledu městské policie nepřineslo letošní Vysmáté léto žádnou mimořádnou událost, která by si vyžádala zásah městské policie nad rámec její běžné činnosti. I při vysokém počtu se návštěvníci chovali ukázněně a s povděkem lze také kvitovat, že účastníci festivalu, který s ekonal v sobotu 19. července, dbali po celý čas výstrahy a nevstupovali na pozemek s nestabilním podložím. Areál festivalu v současné době mohou monitorovat dvě kamery městského dohlížecího systému. Připravena v případě potřeby zasáhnout byla v zesíleném počtu tak Policie ČR. (červenec)

.............................................................................................................................................

Městská policie přeje krásné léto


Městská policie Kadaň přeje všem občanům města příjemné prožití prázdnin a dovolených, v klidu a bezpečí bez mimořádných událostí. Ujišťujeme, že městská policie bude i během léta připravena zasáhnout a občanům v nouzi pomoci. Neváhejte ji proto v případě mimořádných situací kontaktovat. Během letních radovánek nezapomeňte také na ochranu a zabezpečení svého majetku a nedávejte tak zbytečně příležitost zlodějům. Připomínáme, že je možné svou nemovitost připojit dočasně na pult centrální ochrany. Je potřeba jen svůj požadavek včas městské policii sdělit. Krásné léto všem. (červen)

.............................................................................................................................................

Kamerový systém se modernizuje


Městská policie postupně modernizuje kamerový systém. V červnu změnila svoje místo kamera, která monitoruje oblast kolem kruhového objezdu, kde se křižují ulice Chomutovská, Kpt.Jaroše a  Na Průtahu. Původně byla umístěna na sloupu, nyní se přestěhovala na střechu domu čp. 1280. Tím obsáhne znatelně větší oblast.  Navíc je nyní s dispečinkem spojena pomocí optického kabelu. To přináší větší kvalitu obrazu a téměř bezproblémový provoz, co šetří také náklady. Tento krok je součástí snahy městské policie  zajistit občanům Kadaně větší bezpečí.  (červen)

.............................................................................................................................................

Pomohli zachránit mladou sovu


V pátek 16. května zpozorovala jedna žena v kadaňském lesoparku mladou sovu, která vypadla z hnízda a na kterou útočili ptáci. Hned to oznámila na městskou policii. Strážníci zjistili, že jde o kalouse ušatého, který zde  nehnízdí poprvé. Po konzultaci s odborníky z odboru životního prostředí a Podkrušnohorského zooparku bylo doporučeno vrátit ho do hnízda. Na pomoc byli přivoláni kadaňští hasiči. Hnízdo bylo poměrně vysoko a na slabších větvích. Proto byli ještě přivoláni dobrovolní hasiči z Klášterce nad Ohří, kteří mají k dispozici vysokozdvižnou plošinu. Společně se jim pak podařilo vrátit mladou sovu pod ochranná křídla rodičů. (květen)

.............................................................................................................................................

Policie hledá svědky konfliktu

V neděli 18. května, krátce před osmnáctou hodinou došlo před kadaňským marketem v ulici Na Průtahu k incidentu mezi dvěma muži ve věku ve věku 28 a 43 let. Starší z obou mužů utrpěl při konfliktu zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice a následný letecký transport do ústecké nemocnice. Tam včera bohužel na následky zranění zemřel. V souvislosti s případem nebyl dosud nikdo obviněn, ve věci byla nařízená soudní pitva, která učí přesnou příčinu smrti. Žádáme svědky této události, aby zavolali na bezplatnou linku 158 nebo přímo na stálou službu kadaňského policejního obvodního oddělení. (PČR)

.............................................................................................................................................

Okresní kolo dopravní soutěže

V úterý 6. května se v areálu dětského dopravního hřiště v Kadani konalo okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tuto akci pořádají: Městský úřad Kadaň, Magistrát města Chomutova, Městská policie Kadaň, NsP Kadaň, DDM Kadaň, Autoklub ČR Kadaň, Ministerstvo dopravy – BESIP a PČR Územní odbor Chomutov. Soutěže v Kadani se letos zúčastnilo 108 závodníků, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií 10-12 a 13-15 let.  Letos si  nejlépe vedla 3. ZŠ Kadaň, která v soutěži družstev zvítězila v obou kategoriích. Fotografie z akce najdete zde... (květen)

.............................................................................................................................................

Nacvičovali také krizové situace

V březnu proběhlo povinné školení řidičů - strážníků MP v Kadani. jeho součástí byl i nácvik zvládání krizových situací na simulátorech jízdy, které autoškola manželů Chvátalových jako jediná v regionu používá k výcviku i při školeních. Na japonském mototrenažéru Honda a autosimulátoru jízdy lze nastavit programy s různou obtížností tras, od jízd mimo město a na předměstí, přes jízdy dálkové až po hustý městský provoz, a to jak ve dne, tak za snížené viditelnosti v mlze či v noci. Strážníci MP, kteří musejí při své práci denně čelit nenadálým krizovým situacím v dopravě, si tak na těchto simulátorech mohli vyzkoušet jejich zvládání a posílit tím své řidičské dovednosti, např. při nenadálém brzdění, vyhýbání se překážce apod. (duben)

.............................................................................................................................................

Na masopust
dohlížely kamery

Dějiště kadaňského masopustu, který se konal  v sobotu 1. března, se  přesunulo na Mírové náměstí, a podle velké návštěvy diváků mu změna prospěla. Masopustní veselice navíc probíhala v poklidu a strážníci nezaznamenali žádný větší prohřešek, který by museli následně řešit. Akce navíc byla mohla být pod dohledem kamerového systému, což jistě přispělo k bezpečnosti účastníků. A to jak na samotném náměstí, tak i na nábřeží, kam se vydal masopustní průvod utopit Moranu.  V roce 2013 se počet kamer MKDS ustálil na 18 se stálým umístěním a 2 mobilních kamerách. (březen)

.............................................................................................................................................

Strážníci jsou připraveni zachránit lidský život

Nácvik správného poskytnutí první pomoci patří mezi pravidelné činnosti při přípravě kadaňských strážníků. Díky tomu dokáží rychle reagovat na nenadálé situace aby v případě potřeby mohli zachránit lidský život. Potvrdil to i nedávný případ z 15. února. Dvojice strážníků byla vyslána do Chomutovské ulice, kde ležel na chodníku bezdomovec, kterého se dvě ženy pokoušely přivést k vědomí.  Při kontrole životních funkcí strážníci zjistili, že muž nedýchá a nebyl ani hmatatelný srdeční pulz. Proto jeden ze městských policistů ihned započal s nepřímou srdeční masáží. Po třiceti vteřinách začal muž opět dýchat a pulz byl opět hmatatelný. Mezitím byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si muže převzala do péče.  

Důležité informace, které se vám  mohou hodit


Kde můžete najít ztraceného psa?


Psi, které odchytí městská policie jsou odváženi do útulku v Jirkově. Zde čekají na nové páníčky. Další informace získáte na tel.: 474 654 160 nebo zde. V útulku pochopitelně najdete i další opuštěné pejsky,

Autovraky

 
 

Diskuzní fórum

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky