- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prevence

Činnosti prevence

Použité injekční stříkačky se na veřejných prostranstvích vyskytují poměrně často. Při jejich nálezu postupujte podle základních pouček – oznamte nález Městské policii Kadaň a co nejpřesněji popište místo, kdy se nebezpečný předmět nachází. Strážníci jsou na sbírání kontaminovaného materiálu vybaveni. Použijte telefonní čísla 474 33 22 98 nebo 606 310 014.  Volat můžete také terénní pracovníky K-centra na telefonní číslo 725 979 802. Do půl hodiny by měla být stříkačka sebrána a předána k odborné likvidaci.

Pouze v případě, že je to nevyhnutelně nutné a sběr nesnese odkladu můžete injekci sebrat sami. Při neodborné manipulaci s těmito předměty hrozí riziko nákazy žloutenkou nebo HIV, přísně dbejte na vlastní ochranu a bezpečnost:
Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky,
použijte gumové rukavice nebo alespoň papírový kapesník, list, igelitový pytlík.
Nikdy se nedotýkejte jehly
, stříkačku uchopte za střed pístu, dejte pozor na ostré hrany poškozené stříkačky.
Stříkačku vložte, pokud to je možné, hrotem dolů do plechovky od nápoje nebo plastové láhve a tu sešlápněte nebo zašroubujte uzávěr.
Igelitový sáček nebo taška nejsou v tomto případě vhodné, mohly by se propíchnout. Po zajištění nebezpečného materiálu zavolejte odborníky.
Je nezbytně nutné poučit děti, že nesmí objevené použité stříkačky brát do ruky, ale aby tuto skutečnost oznámily někomu staršímu nebo dospělému, který se postará o odklizení. S použitými stříkačkami si nikdy nehrajte a nedovolte to dětem.

Co dělat, když se o použitou stříkačku poraníte:
- bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru)
- vpich nemačkejte, nevysávejte
- po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem (5-10 minut) a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem, který má antiseptický a protivirový účinek
- ránu kryjte náplastí, aby nedošlo ke kontaminaci dalších osob či okolí krví
- co nejdříve navštivte svého praktického lékaře
- šatstvo kontaminované krví vyperte v horké vodě (70°) za použití běžného pracího prostředku, nebo ve studené vodě za použití desinfekčního přípravku (Chloramin).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Prevence kriminality mládeže
se již několik let  soustředí na teoretickou a praktickou výuku základů dopravních předpisů a bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích. V roce 2013 preventisté věnovali  bezmála 160 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili téměř 350 žáků kadaňských základních i mateřských škol se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.  Přednášky probíhaly  přímo ve školách a v učebně Dětského dopravního hřiště.
Kadaňské školou povinné děti jsou  v rámci prevence kriminality již několik let průběžně seznamovány se základy poskytování laické první pomoci.
N
abídka témat přednášek pro děti byla v posledním čtvrtletí 2013 rozšířena  o povídání o mimořádných událostech, o práci MP při mimořádných událostech a o právní odpovědnosti.
Nabídka přednášek pro základní a mateřské školy zůstane i pro rok 2014 stejná -  hlavními tématy zůstanou zásady bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích a základy první pomoci. Je však pravděpodobně, že výběr bude rozšířen na základě  konkrétních potřeb jednotlivých škol.
N
ový projekt byl zahájen ve spolupráci s Českým červeným křížem – všichni strážníci a asistenti prevence kriminality budou několikrát ročně seznamováni s novinkami v poskytování laické první pomoci a budou rovněž procházet praktickým nácvikem kardiopulmonální resuscitace a dalších život zachraňujících úkonů pod vedením  zdravotníka ČČK.   O zapojení do tohoto projektu projevila zájem také Městská policie v Klášterci nad Ohří.

Evropský Den bez aut - 13. září 2018

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 7. května 2015

 

Evropský Den bez aut - 18. září 2014

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 6. května 2014

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky