Asistenti prevence - MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Asistenti prevence

Prevence

Asistenti prevence kriminality

2020
Asistenti prevence kriminality
V roce 2020 se Kadani opět podařilo získat dotaci na zaměstnávání Asistentů prevence kriminality (asistenti působí v našem městě už od roku 2014). Na veřejný pořádek, občanské soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek města, zejména o zákazu konzumace alkoholu ve vybraných lokalitách letos dohlíží smíšená dvojice asistentů, kteří prošli několika stupni odborných školení i školením první pomoci. Jejich každodenní přítomnost a pochůzková činnost v problémových oblastech samozřejmě pomáhá městské policii, ale nejen jí. Asistenti komunikují přímo s lidmi ve svém „rajónu“, poradí a například také opakovaně pomáhají starším lidem při náhlých zdravotních problémech. Rooseveltovy sady, dětská hřiště, panelová sídliště – tam všude provádějí pochůzky a pomáhají MP řešit bagatelní porušení zákona, samozřejmě v takovém rozsahu, jak jim umožňují jejich pravomoci.
V době platnosti nouzového stavu se jejich povinnosti také přizpůsobily situaci v zemi a APK dohlíželi i na dodržování rozestupů na veřejných prostranstvích, nošení roušek a vypomáhali i při dozoru u vchodu do nemocnice s poliklinikou.
Asistenti jsou vybaveni osobními radiostanicemi, aby byli v neustálém kontaktu se strážníky a v ulicích města je poznáte podle reflexní vesty vesty nebo reflexní bundy s označením Asistent prevence kriminality.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky